भारत के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य

पलामू अभयारण्य झारखण्ड 

नल सरोवर अभयारण्य गुजरात 

दलमा वन्य जीव अभयारण्य झारखण्ड 

कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड

दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश 

काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम

मानस राष्ट्रीय उद्यान असम 

बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक

पखुई वन्य जीव अभयारण्य अरुणांचल प्रदेश 

अबोहर अभयारण्य पंजाब

पेरियार अभयारण्य केरल